Model van de Mind

the mind 10Deze week ontvangen jullie in de les het model van de mind dat Yogi Bhajan heeft gepresenteerd in zijn boek The Mind – Its Projections and Multiple Facets . We werken dit yogaseizoen met dit model, om een relatie te ontwikkelen met de mind. Als je kan aanschouwen wat er gebeurt in je mind i.p.v. meteen te reageren vanuit een automatisch patroon kan je problemen voorkomen.

In het model kan je zien hoe een gedachte ontstaat, vorm krijgt en leidt tot patronen van perceptie en handelen. Je kunt er de verschillende begrippen die de afgelopen weken aan de orde zijn gekomen in herkennen. Het begint top-down met de gedachtengolven of impulsen van de universele mind (Chitta). Als het in de bestemming van mijn ziel ligt om iets te ervaren, voelen of doen dan begint er een gedachte op te komen in de mind. Deze gedachte is een vorm van energie die leidt tot perceptie, emotie en actie. De gedachte krijgt vorm door inwerking van verschillende krachten: de Guna’s (Tamas, Rajas, Sattva). Vanuit de Guna’s ontstaan de 3 Impersonal Minds (Manas, Ahankar en Buddhi). Als je de Impersonal Minds combineert met de Functional minds (Negative Positive en Neutral Mind) ontstaan de 9 Aspecten van de mind. Dit zijn archetypische persoonlijkheden, een dynamiek van de mind gevormd door onze neigingen, gewoontes en omgeving. We identificeren onszelf vaak met een van de Aspecten (we denken dat we zo zijn).

Een voorbeeld: bij mij is de Positive Mind dominant. Ik hou van doen en ja zeggen, zie overal de positieve kanten en mogelijkheden. En ik heb sterke kanten vanuit Ahankar: gedrevenheid (passie) en gehechtheid. Vandaar dat ik mezelf het meeste herken in het Aspect “the Producer”: het archetype dat geïnspireerd is door de vreugde van een geplande actie werkelijkheid te maken. Die meer is gehecht aan het doen en het volbrengen van wat je doet dan aan het resultaat inhoudelijk. Ieder aspect kan in balans zijn of te zwak/sterk. Dat leidt tot een bepaalde projectie of filter waarmee je naar de wereld kijkt.

Al deze lagen van de mind zijn dynamisch, je bent het allemaal en je hebt alle functies nodig. Het is een kwestie van proportie en balans t.o.v. elkaar en je intenties. Het is ook belangrijk dat de automatische gedachtepatronen, ontstaan door aanleg, gewoonte en training, flexibel genoeg zijn om zich in een nieuwe omgeving op een juiste manier aan te passen. Als een bepaald Apect te sterk aanwezig is kan het vasthouden aan een patroon of bedoeling die niet passend is in een bepaalde context.

Meditatie brengt je in een staat die we shuniya noemen, diep luisteren. In deze staat valt innerlijke strijd en angst weg en kan je de vele persoonlijkheden en de onderliggende dynamiek (Aspects) waarnemen. En merken dat er altijd een relatie is met je ware zelf, je oneindige natuur. Vanuit dit begrip van hoe deze onderdelen van de mind elkaar beïnvloeden kan je gaan bijsturen als er een onbalans is. Zodat je mentale projecties je intentie en bestemming ondersteunen.

We doen deze week een meditatieve oefenserie die je in een staat van shuniya brengen, de Kriya for Thoughtlessness.

Volgende week is het krokusvakantie. Jessica Milgroom geeft 2 lessen (in het Engels): op maandag 22 feb. om 20 uur en op vrijdag 26 feb. om 9 uur. Stuur een mail naar info@kundaliniyogawageningen.nl als je mee wil doen. Je kan meedoen als je nog een les hebt in te halen of als je een extra les wil volgen. Neem in het laatste geval s.v.p. 12 euro mee of maak het over naar mij.

Reacties

juni, 2024

Op onze nieuwsbrief abonneren

X