Numerologie - nummer 7

nummer 7In de lessenserie “Awakening the ten bodies” betrekken we ook het systeem van de yogische numerologie. Met behulp van de numerologie (op basis van je geboortedatum) kan je jouw bestemming, uitdagingen en kwaliteiten verhelderen. Wil je er meer over weten? Kijk dan op de website van 3HO. Als je geboren bent in juli of op de 7de, 16e of 25e dag van de maand is het extra belangrijk om aandacht te geven aan je zevende lichaam, je aura.

Nummer zeven staat voor je mentale projectie: ego, overtuigingen, verwachtingen, verklaringen, oordelen, begrip en acceptatie. Je mentale capaciteit of intellect / rationele mind is een geweldig hulpmiddel. Het helpt je op je pad om te begrijpen wat de zin is van de problemen in je leven, zodat je ze uiteindelijk kunt accepteren en loslaten. De ego-mind is nodig om te overleven in deze wereld maar heeft ook z’n beperkingen. De belangrijkste valkuil van het ego is de ik-gerichtheid, jezelf belangrijk vinden, indruk willen maken en een zelfbeeld in stand willen houden. Als je de invloed van het ego wil beperken helpt het om je niet te identificeren met je ego. Een tweede beperking van de ego-mind is de illusie van kennis / weten. In werkelijkheid is er een hele range aan verwachtingen, aannames en overtuigingen die het uitgangspunt vormen voor je oordeel. Die zijn gebaseerd op wat je hebt geleerd door ervaringen in het verleden en van je ouders en culturele invloeden. Het ego kan aan de macht blijven als je binnen de grenzen van het bekende blijft; controle wordt uitgeoefend met behulp van innerlijke regels.

Nummer zeven gaat over beeldvorming: zowel wat je met je ogen ziet als de innerlijke beelden en fantasieën. Deze beelden beïnvloeden je oordeelsvorming: ze voeden je idee van hoe de dingen zouden moeten zijn, hoe andere mensen met jou om moeten gaan, etc. We hebben het nodig een situatie te beoordelen om te bepalen hoe we moeten handelen. Als je goed in je vel zit zal je oordelen vanuit een vertrekpunt van acceptatie. Onopgeloste issues in jezelf / zelfafwijzing kleuren je oordeel negatief  – je irriteert je bijvoorbeeld aan iemand als die gedrag vertoont wat je in jezelf afwijst of niet erkent. Hoe zou het zijn om een situatie of andere persoon zonder oordeel of verwachtingen tegemoet te treden? Vaak zijn we ons niet bewust van onze oordelen maar ook op non-verbale communicatie reageert een ander met defensief of aanvallend gedrag. Het is nodig om je mind te leren kennen, jouw overtuigingen en manier van kijken naar de wereld. Zonder jezelf te veroordelen, met mildheid je projecties waar nodig terug te nemen. Dat brengt me op de kwaliteit van nummer zeven: vergeving (van jezelf of een ander). Nummer 7 helpt je om te begrijpen waarom vergeving nodig is: om je te bevrijden van pijn. Zolang je gevoelens van wrok of wraak koestert blijf je vastzitten aan de pijn. Vergeving is niet altijd een makkelijke stap maar wel noodzakelijk om de macht weer naar jezelf te brengen. Als je kunt accepteren dat iets gebeurd is, dat het niet meer kan veranderen, kan je het loslaten en ben je vrij.

Nummer zeven, het zevende lichaam (aura) is verbonden met het zevende chakra, het kruinchakra. Als dit chakra open is kan er meer energie door je lichaam stromen; je aura wordt dan sterker. We doen deze week een oefenserie voor het zevende lichaam, uit het boek Ten Light Bodies of Conciousness van Nirvair Singh. Ok doen we een meditatie voor het zevende en achtste chakra met de mantra Ang Sang Wahe Guru. Kijk voor de vertaling en werking van deze mantra op Mantrapedia van Spiritvoyage. Je kunt een mooie uitvoering van deze mantra vinden op Spotify.

 

Reacties

juli, 2024

Op onze nieuwsbrief abonneren

X