Aspect 1 - de Verdediger

defenderDe komende lessen gaan we de verschillende archetyische persoonlijkheden, de Aspecten van de Mind onderzoeken. Vanuit het model dat Yogi Bhajan gepresenteerd heeft in zijn boek The Mind. De Aspecten zijn mentale patronen, manieren van denken en kijken naar de wereld. We identificeren ons met een bepaald persoonlijkheidstype. De Aspecten ontstaan uit een interactie tussen de Impersonal Minds (Manas, Ahankar en Buddhi) en de Functional Minds (Positive, Negative en Neutral).

Als de Negative Mind (de beschermende mind) interactie heeft met Manas (de zintuiglijke mind) ontstaat het Aspect “de Defender”. De “Verdediger” kijkt naar hoe de dingen om je heen jou kunnen raken. Hoe kan het je pijn doen of je weghouden van wat je probeert te bereiken. De Manas invloed geeft een oriëntatie op dingen die van buitenaf komen, waargenomen met de zintuigen. Het is een mentaal patroon dat praktisch en actie-gericht is. Het wil weten wat er nu moet gebeuren. Is het een persoonlijke bedreiging, op jou gericht? Is het ongeluk met fouten die door jou hersteld kunnen worden? Of een toevallige gebeurtenis? In alle drie de gevallen is er een specifieke projectie die opgeroepen wordt om met de situatie om te gaan: de Soldaat, de Ombudsman en de Prospector. Daarover meer volgende week.

Als het aspect van de Verdediger te sterk is in jou kom je rigide, reactief en te dominant over. Je hebt niet in de gaten wat je eigen aandeel in een situatie is. Je reageert snel, maar zonder een goede inschatting te maken van wat de lange termijn gevolgen zijn. Je bent ook heel kritisch over je eigen prestaties.

Als het aspect van de Verdediger onderontwikkeld is ontbreekt het je aan overlevingsinstinct om je te verdedigen tegen slechte motieven van anderen. Je wordt slachtoffer van situaties waar jouw inspanningen niet positief worden beantwoord. En je bent niet in staat details te checken om fouten te voorkomen.

Als het aspect in balans is reageer je krachtig, gefocused, met plezier in de uitdaging. Je handelt met een goed plan op de achterhand. De soldaat geeft je snelle actie, de Ombudsman veelzijdigheid en pragmatische oplossingen, de Prospector is opportunistisch en buigt de situatie naar je eigen voordeel.

We doen een kriya voor de Negative Mind en de Core Alignment Meditation voor Aspect 1 Defender:

Zit met een rechte rug, handen in gyan mudra en focus op het derde oog. We chanten de mantra Gobinday, Mukanday, Udaaray, Apaaray, Hariang, Kariang, Nirnamay, Akamay. De mantra wordt gechant op 1 uitademing, gedurende 15 seconden. Adem diep in, trek je navel naar binnen, span de Mulbandh aan en begin met chanten. Bij iedere zin span je de Mulbandh nog wat meer aan.

Vertaling: Sustainer, Liberator, Enlgihtener, Infinite, Destroyer, Creator, Nameless, Desireless

Deze mantra is werkt op blokkades op onbewust niveau, m.n. op angsten.

“Besides helping cleanse the subconscious mind, it balances the hemispheres of the brain, bringing compassion and patience to the one who meditates on it.” – Yogi Bhajan

 

 

Reacties

april, 2024

Op onze nieuwsbrief abonneren

X