Het Wijze Hart


wijs hart2In de les van deze week onderzoeken we opnieuw een kwaliteit van het hart: wijsheid.
In het begin gebruiken we ons ego, ons beperkte zelf, als we het spirituele pad bewandelen. We zijn op zoek naar iets (bijvoorbeeld zingeving), we willen iets hebben (geluk, rust, kracht) of ergens vanaf (stress, ontevredenheid, leegte). We willen onszelf of onze omstandigheden veranderen. De ego-identiteit wordt uit uitgedrukt door het derde chakra, het gebied van het navelpunt. De energie van het navelpunt geeft ons veel: vitaliteit, kracht, zelfvertrouwen, focus, actiegerichtheid. Maar door z’n beperkte aard kan het niet wijs zijn. Het heeft de oneindige wijsheid nodig die wordt verleend door het hart.

Alle wijsheid die we tegenkomen in ons leven is slechts kennis tot we het “ter harte nemen”. Je kunt heel veel wijze boeken lezen en praten over spiritualiteit. Kennis wordt pas wijsheid als we er onze eigen ervaring van maken. Als we een stukje wijsheid (bijvoorbeeld een mantra) in ons hart opnemen wordt het deel van onze identiteit. Dan gaat het onze woorden en daden beïnvloeden.

Als we de wijsheid die waardevol voor ons is leven en vibreren, doen we de dingen “uit het hoofd” (by heart), met het gemak die ervaring met zich mee brengt. Wijsheid vloeit dan vanzelf uit je hart. En ergens onderweg wordt het ego opgenomen in het hart.

We doen deze week een korte Kriya voor balans tussen hoofd en hart. Daarop volgend de Kriya Body and Soul. Beide uit het boek Transitions to a heart centered world van Gururattan Kaur Khalsa. We sluiten af met de Synchronization Meditation.

Reacties

april, 2024

Op onze nieuwsbrief abonneren

X