Algemene Voorwaarden Kundalini Yoga Wageningen

Aansprakelijkheid

Deelname aan de Kundalini Yogalessen geschiedt geheel op eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.

  • Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts
  • Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.
  • Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten etc.). Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn.
    Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
  • Volg de aanwijzing van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
  • De docent is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan.

Annuleringsvoorwaarden activiteiten

U kunt kosteloos tot 4 weken voor de datum van de activiteiten annuleren. U ontvangt dan de deelnamekosten retour. Bij annulering korter dan 4 weken voor de datum van de activiteit, betaalt u de helft van het daarvoor geldende bedrag. Tenzij er iemand van de eventuele wachtlijst in uw plaats kan deelnemen. Bij annulering korter dan 1 week voor de datum van de activiteit, betaalt u het volledige bedrag. U kunt ook iemand anders in uw plaats laten deelnemen. Afzegging kan alleen schriftelijk via mail naar info@kundaliniyogawageningen.nl

Algemene Voorwaarden

X